Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.
 Eefke Thuishulp Salaris  thumbnail

Eefke Thuishulp Salaris

Published Nov 04, 23
7 min read
Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Mijn vraag aan het kabinet is: is dat voldoende gebeurd? Voorzitter. Ik kom op de Miljoenennota - thuishulp uniform. Ik heb daar een drietal punten bij. Allereerst het energieplafond (thuishulp nederland). Ik vind het goed, laat ik dat gewoon ronduit zeggen, dat het kabinet heeft geluisterd naar de Kamer, in het bijzonder natuurlijk naar de Pvd, A en Groen, Links, want daar komen de beste ideeën vandaan - het zal u niet verbazen dat dit mijn mening is

Het is ook beter dan wat er bij de Algemene Politieke Beschouwingen lag. Maar om niet politiek te gaan jubelen: mensen krijgen volgend jaar waarschijnlijk nog wel een enorm hoge energierekening - thuishulp icare. Dus er gaat niemand blij zijn. We leggen een plafond. Dat is verstandig. Het scheelt ook serieus geld — gemiddeld €2

Die illusie moeten we hier in de Kamer niet hebben. Voorzitter. Ik heb nog een tweetal zorgen. Allereerst de huurders in een tochtige huurwoning. Het kabinet heeft daar nog geen oplossing voor. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie-Kuiken/Klaver ingediend. Als je in een tochtige huurwoning woont, dan gaan de huren omlaag, of de woning is niet meer tochtig, en dan is de energierekening laag.Hoe staat het daarmee en hoe zorgt het kabinet ervoor dat dit echt gaat gebeuren? Die mensen kunnen er echt helemaal niets aan doen - thuishulp dienstencheques. Het andere punt betreft de winsten van de energiebedrijven. Daar is al meer naar gevraagd. Ik sluit me aan bij de vragen van de heer Alkaya op dit punt

Een ander punt is de blokverwarming. Een blijvend punt. Ik geloof dat de heer Van Weyenberg daar zojuist ook naar vroeg. Daar moet wel wat voor geregeld worden. Ik snap best dat dat niet zo gemakkelijk is, maar het is wel een probleem. Een beetje nevenstaand — want dit gaat vooral over consumenten — maar niet minder belangrijk, zijn de sportclubs, de culturele instellingen, de bibliotheken, de zorginstellingen en de scholen.

Thuishulp Vlaardingen

Dat komt voornamelijk, zo zegt het CPB, doordat het kabinet de eigen ambities niet waarmaakt. U zegt wel dat u investeert in onderwijs, maar die mensen zijn er helemaal niet. U zegt wel dat u investeert in defensie, maar vind maar eens het materieel. thuishulp purmerend. U krijgt het geld gewoon niet uitgegevenAls het CPB zegt dat het niet kan, en je hebt geen overtuigend weerwoord dat het wél kan, dan moet je het eigenlijk niet op die manier inboeken. Ik vraag het kabinet om een reactie. Voorzitter. Het derde begrotingspunt — het zal het kabinet inmiddels niet meer verbazen, want ik heb het er in interrupties ook over gehad — is het begrotingsbeleid, of eigenlijk de afwezigheid daarvan.

Er werden miljarden verschoven en er werden miljarden aan belastingmaatregelen als dekking ingezet. De dag voor de Financiële Beschouwingen kregen we een nog grotere miljardenaanpassing - thuisbegeleiding adhd. Dat betekent dat de Miljoenennota totaal is verbouwd. Ik vind dat goed, want de Kamer heeft daarop aangedrongen — ik zie de minister ook knikken — maar ik vind het niet deugdelijk en ook niet ordentelijk dat de begroting niet is gedekt

Het kan zijn dat dat 10 miljard, 20 miljard of 40 miljard kost. Maar je moet in de begroting duidelijk zijn over wat er gebeurt als het meer kost (Thuisverpleging Zele). Je kunt prima zeggen dat tussen de 5 en 6 miljard gedekt is, plus een paar dingen die nog worden uitgewerkt, en dat de rest gedekt wordt uit de staatsschuld

Daar kan ik mee akkoord gaan (thuishulp vacatures enschede). Dat vind ik prima. Of je dekt het — daar is met mij ook over te spreken — uit hogere belastingen op winsten, vermogens of vervuilers. Maar je kan niet zeggen: we dekken het niet en we kijken wel bij de Voorjaarnota. Dat is niet acceptabel

Thuishulp Westland

Een voorjaarsnota is niet: we schuiven het door. Dit is het belangrijkste moment voor de begroting van volgend jaar. Voorzitter. www.plusonline.nl/thuishulp. Het tweede punt is dat de raming ook niet actueel is. Ik vind dat je een begroting moet behandelen, zeker als je die een dag van tevoren nog aanpast, op basis van de meest actuele cijfers

Dat zijn de zogenaamde energieprijzen van de raming, maar de energieprijzen worden nu op 23 miljard geraamd. Daar moet je nog 2 miljard voor dit jaar van aftrekken, dus zeg maar ruim 20 miljard. Er zit dus 10 miljard tussen. Het gat in de begroting lijkt bij de Voorjaarsnota nu 6 miljard, maar het is eigenlijk 15 miljard.

Ik vraag de minister van Financiën om dat goed en beter en ook met een nota van wijziging aan te passen. sex met de thuishulp. Er is met mij echt over te spreken om het te dekken vanuit de staatsschuld, want het is een externe crisis en dat hebben we bij corona ook gedaan

Daarom maak ik er zo'n punt van. Want als je zegt dat de begroting moet sluiten en je houdt dat vol, dan houd je mogelijke bezuinigingen volgend jaar op zorg, onderwijs, wonen en wat dan ook de hele tijd boven de markt - thuishulp gezocht. Ik ben daar niet toe bereid en ik vind dat het kabinet daar helderheid over moet geven

Ik kom bij mijn slotwoorden (icare thuisbegeleiding vacatures). Als wij bouwen aan een sociale, sterke, groene, brede welvaartsstaat, en als wij zorgen dat de fundamenten op orde zijn en dat we robuust zijn, dan zullen wij ervoor zorgen dat wij allemaal geen kalkoenen worden. Mevrouw (Lid Gündoğan): Ik heb met veel plezier naar het verhaal van meneer Nijboer geluisterd, maar er is toch één ding waar ik de heer Nijboer op wil bevragen

Thuishulp Almere

Wat is de afweging daarin geweest? De heer (Pvd, A): Wij houden de AOW, en overigens ook de uitkeringen, gekoppeld aan het minimumloon, ook in onze tegenbegroting. We laten ook zien dat dat te financieren is. Daar zit een principieel punt achter, namelijk dat de koppeling van lonen aan uitkeringen echt heel belangrijk is om iedereen te laten meestijgen in de welvaart.

Daar komen er steeds meer van, want er zijn steeds meer zzp'ers die afhankelijk zijn van de AOW. Een tweede punt, dat meer een macro-economisch punt is, is dat ik vind dat het pensioenstelsel iets te veel kapitaalgedekt is. thuishulp limburg. Ik zou een meer evenwichtige verhouding tussen het omslagstelsel — de AOW waar we met z'n allen voor betalen — en een kapitaalgedekt stelsel willen hebben

En dat betekent dus een hogere AOW. De : Tot slot, mevrouw Gündoğan. Uw laatste vraag. Mevrouw (Lid Gündoğan): Ja, tot slot. Ik kan me vinden in de opmerking dat het pensioenstelsel te veel kapitaaldekking heeft (Thuisverpleging Aalst). Een van de dingen die wordt gezegd, is dat de AOW op minimumniveau aanzienlijk hoger is dan het sociaal minimum

Al de punten die in het vakblad ESB worden genoemd … Verschillende economen hebben zich hierover bevreemd uitgelaten. Een hogere ouderenkorting zou namelijk de ouderen die echt aan de onderkant staan, veel beter helpen. thuishulp vacatures enschede. Het zou een specifieke in plaats van een generieke maatregel zijn geweest, die de schatkist nu 2,5 miljard per jaar kost

Ik vind het een bevreemdende afweging om de rijke ouderen gewoon te laten meeveren met de koppeling die de Pvd, A beoogt. De heer (Pvd, A): Overigens is het met het kabinetsvoorstel een sigaar uit eigen doos. 1,8 miljard van die 2,5 miljard wordt door ouderen zelf opgebracht. Die 2 miljard kun je dus niet anders besteden, want dan zou je op de ouderen bezuinigen.

Sexy Thuishulp

Ik vind dat de ouderen de afgelopen tien, vijftien jaar al heel veel hebben ingeleverd en dat er best een inhaalslag mogelijk is. Daar kun je anders over denken. Ik heb ook een visie op de verzorgingsstaat. vacatures thuisbegeleiding. We hebben maar een aantal brede publieke voorzieningen waar iedereen aanspraak op heeft

Die zou je ook inkomensafhankelijk kunnen maken. Daar ben ik geen voorstander van. evean thuishulp. De AOW is er een van. Natuurlijk, als je als gepensioneerde een hoger inkomen hebt, betaal je ook een hoger inkomstenbelastingtarief. Ik ben er geen voorstander van, maar het is een andere politieke keuze. Ik zeg helemaal niet dat je niet anders kunt kiezen, maar de koppeling kun je maar één keer loslatenEn dan ben je 'm voor altijd kwijt. De : Dank u wel, meneer Nijboer. Dan geef ik het woord aan mevrouw Inge van Dijk van het CDA. sollicitatiebrief thuishulp. Mevrouw (CDA): Dank je wel, voorzitter. Kent Nederland nu al een oorlogseconomie? Dit vroeg columnist Peter de Waard zich af in maart van dit jaar

Er is in Vlaanderen een ruim en divers aanbod aan voorzieningen voor thuiszorg. Dankzij thuiszorg kunt u: zo lang mogelijk thuis blijven wonen en daar verzorgd worden (sneller) naar huis terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om thuis verder hulp te krijgen.

Latest Posts

Artikelen & Nieuws Over Chatgpt

Published Dec 31, 23
7 min read

A En A Thuishulp

Published Nov 16, 23
7 min read

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding Opleiding

Published Nov 16, 23
7 min read