Personal Nutrition Coach  thumbnail

Personal Nutrition Coach

Published Aug 07, 23
7 min read

Er gelden wel bepaalde voorwaarden: Er is sprake van gezondheidsproblemen in verband met overgewicht. Dieetadvies wordt dus met een medisch doel gegeven. Er vindt een (door)verwijzing plaats door een gediplomeerd arts. Hij/zij geeft een verklaring af. Let op: voor sommige diëtisten geldt een directe toelating (zonder verklaring van een arts).

Na verwijzing heeft een verzekerde recht op maximaal drie behandeluren per jaar. Het eigen risico is hiervoor wel van toepassing, tenzij er gebruik wordt gemaakt van ketenzorg waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Indien je meer uren dieetadvies nodig hebt, kun je overwegen een aanvullende verzekering af te sluiten.

In dat geval staat bewegen onder begeleiding centraal, bijvoorbeeld in het fitnesscentrum van een therapeut. Daarnaast kan fysiotherapie ook een effectieve manier zijn om klachten die zijn ontstaan door overgewicht het hoofd te bieden. Fysiotherapie wordt voor volwassenen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de aanvullende zorgverzekering is er wel een groot en gevarieerd aanbod aan vergoedingen.

Dit zijn ingrijpende operaties die alleen worden overwogen bij ernstig overgewicht én als andere manieren om af te vallen onvoldoende hebben geholpen. Er zijn verschillende vormen maagoperaties, zoals een maagverkleining, maagband of een gastric bypass. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking voor een maagoperatie. Doorgaans worden de volgende criteria gehanteerd: Er zijn al verschillende, serieuze pogingen gedaan om af te vallen, maar deze hebben niet voldoende geholpen, Je bent je bewust van de gevolgen van de operatie op je leven, Je bent je bewust dat sommige maagoperaties onomkeerbaar zijn en dat je regelmatig voor controle naar het ziekenhuis moet komen Informeer bij je arts en zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor een dergelijke operatie.

Belangrijke criteria zijn dat je BMI doorgaans hoger moet zijn dan 40 en dat andere manieren om gewicht te verliezen onvoldoende resultaat hebben geboekt. Verder is ook het eigen risico van toepassing. Vanaf 1 april 2022 heeft een kleine groep obesitaspatiënten recht op vergoeding van het middel Saxenda, dat het hongergevoel kan afremmen.

Om deze zorgwijzer zorgvuldig samen te stellen, is gebruik gemaakt van betrouwbare en landelijk erkende bronnen: Het voormalige kenniscentrum overgewicht, Kenniscentrum sport - De informatie in deze zorgwijzer wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan bezoekers. Deze informatie heeft geen therapeutische of diagnostische waarde noch is deze informatie bedoeld als vervanging van diensten, informatie of gegevens van artsen, specialisten of andere gediplomeerden en professionals.

Samenstellers van de zorgwijzers noch Zorgwijzer. nl stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of effectiviteit van informatie op zorgwijzer. nl. Het gebruik van de informatie is op volledige verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker.

Of je nu thuis traint, buiten of in de sportschool: als het jouw doel is om sterker te worden of meer spiermassa op te bouwen zijn er een aantal voorwaarden waaraan je training en het leven daaromheen moeten voldoen. Hieronder kijken we kort naar de manier waarop krachttraining kan leiden tot spieropbouw.

Spieropbouw is een complex fysiologisch proces dat doormiddel van krachttraining gestimuleerd kan worden. Let wel: dat kan alleen als de ’trainingsprikkel’ die je met jouw training genereert sterk genoeg is. Er is heel veel onderzoek gedaan naar de manier waarop krachttraining precies bijdraagt aan het proces van spieropbouw, en op basis van de huidige informatie lijken daar drie factoren bij betrokken te zijn: Spierspanning; Spierschade; Metabole stress.

Daarmee kan een trainingsprikkel gegenereerd worden die sterk genoeg is om de homeostase (natuurlijke balans waar het lichaam naar streeft) te verstoren. Het lichaam past zich daar als tegenreactie op aan. Het herstelt en zorgt dat het een volgende keer beter bestand is tegen deze zelfde mate van belasting. Zolang jouw doel meer spiermassa opbouwen is, zal je de trainingsbelasting telkens moeten verzwaren.

De meest effectieve manier om de trainingsbelasting op te hogen is doorgaans het toevoegen van meer gewicht en of het maken van meer herhalingen per set. Progressive overload komt in praktijk neer op het (periodiek) verhogen van de trainingsbelasting zodat de intensiteit waarop getraind wordt altijd hoog genoeg is om een zware trainingsprikkel te genereren.

Dit is het punt waarop je niet meer in staat bent nog een extra herhaling te doen. Als het goed is merk je op den duur dat je per set steeds meer herhalingen met een X gewicht kunt doen voor het moment van spierfalen nadert. Dit komt doordat het lichaam zich aanpast aan de opgelegde trainingsbelasting (adaptie).

Als spiergroei niet langer het doel is, maar het behouden van de huidige spiermassa, is het periodiek ophogen van de trainingsbelasting minder relevant. In dat geval is het belangrijk dat je blijft trainen op de huidige intensiteit. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van het trainingsdoel en huidige ervaring met krachttraining.

De manier waarop de training kan/moet worden ingericht om dat doel te bereiken is vermoedelijk verschillend. We bespreken hieronder daarom het concept van ‘effectief thuis trainen’ aan de hand van verschillende doelen en niveaus. Het kan maar zo zijn dat uitgerekend op het moment dat jij besloten hebt te beginnen met krachttraining, de deuren van de gym voor onbepaalde tijd weer in het slot vallen.

De redenen terzijde, deze alinea is gericht aan iedereen die net begonnen is of binnenkort wil beginnen met krachttraining, vanuit huis. Welk doel wil je bereiken door middel van training? Wil je spiermassa opbouwen? Sterker worden? Telt het voor jou voornamelijk dat je lekker in beweging bent? Het doel heeft veel invloed op hoe jouw training vorm krijgt.

Thuis in je vertrouwde comfortabele omgeving ligt mogelijk eerder de verleiding op de loer om tegen jezelf te zeggen: ”Doe het morgen wel, dan ben ik er immers toch ook 😉.” Maar uiteindelijk schiet je daar niks mee op. Bepaal dus op welke dagen jij thuis met je trainingsdoel aan de slag gaat en zorg dat je dat op die vaste momenten ook altijd ongestoord kunt doen.

Ook nu geldt het belang van consistentie. Consistentie in hoe vaak per week je traint (trainingsfrequentie), consistentie in de oefeningen die je doet (door het volgen van een persoonlijk trainingsschema dat aansluit op je doelen), en consistentie in het optimaliseren van de factoren buiten je training om die resultaat bepalen.

Het relatief snelle resultaat dat je, mits aan alle hierboven beschreven voorwaarden wordt voldaan, als beginner met krachttraining kunt behalen valt toe te schrijven aan je spieren die nog niet gewend zijn aan een zware trainingsprikkel. Maar hoe zwaar is zwaar genoeg, en hoe vaak moet je daarvoor trainen? Dat bespreken we hieronder.

Het advies aangaande het optimale aantal herhalingen dat gemaakt moet worden om spiergroei te (blijven) stimuleren, is tamelijk breed en luidt als volgt: vier tot dertig herhalingen tot nabij spierfalen . Kortom: dit is even zoeken. Je merkt vanzelf na hoeveel herhalingen van een bepaalde oefeningen je echt niet meer kunt.

Trainingsfrequentie komt neer op de hoeveelheid trainingen in een week. Spieropbouw is bij beginners gezien vanaf vijf effectieve sets (tot nabij spierfalen) per spiergroep per week, waarbij de resultaten duidelijker zichtbaar werden bij tien sets per spiergroep per week. Meer dan vijf sets van een oefening in een training kan echter vermoeidheid veroorzaken die maakt dat de uitvoering van de oefening niet meer optimaal is.

Het is daarom, zeker vanaf het moment dat er steeds meer sets gedaan moeten worden om te blijven groeien, gebruikelijk om het totaal aantal sets te spreiden over verschillende trainingen in de week. Ga ook als beginner, met het oog op voldoende rust voor spierherstel, uit van zo’n drie tot vier trainingen per week.

De mate waarin thuis trainen, zonder of met beperkte trainingsmaterialen, nog kan bijdragen aan spieropbouw voor gevorderde krachtsporters is kleiner. Eigenlijk is het beter om te zeggen dat het realiseren van spieropbouw thuis in dat geval meer moeite kost. Iemand die het gewend is om zware gewichten te liften in de gym moet vermoedelijk een heel hoog aantal herhalingen maken om met eigen lichaamsgewicht bij spierfalen in de buurt te blijven komen.

Latest Posts

Artikelen & Nieuws Over Chatgpt

Published Dec 31, 23
7 min read

A En A Thuishulp

Published Nov 16, 23
7 min read

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding Opleiding

Published Nov 16, 23
7 min read